Der Jugendausschuss


Jugendgruppenleiterin: Ann-Katrin Kripgans

 Gruppenführer Pascal Scheminowski

 

Gruppenführer Miguel Voß

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassenwartin: Merle Wessel 

Schriftwartin: Lina Reinhardt